מאפייני גומי / השפעת נוזלים

השפעת נוזלים

השפעת נוזלים על חומרי אטימה

שיטת בדיקה זו מנסה לדמות תנאי שירות באמצעות בדיקה מבוקרת אך מואצת. עם זאת, היא אינה מספקת קורלציה ישירה לביצועי האטם עצמו, מכיוון שתנאי השירות מגוונים מדי. הבדיקה מספקת נתונים השוואתיים שמהם ניתן להסיק מסקנות בנוגע לאיכות השירות הצפויה.

חשיבות

חומרי גומי מסוימים (כמו למשל אטמים, צינורות, דיאפרגמות ושרוולים) עשויים להיות חשופים לשמנים, גריז, דלקים ונוזלים אחרים במהלך השירות. החשיפה עשויה להיות רציפה או לסירוגין, ועשויה להתרחש בטווחי טמפרטורות רחבים. המאפיינים של חומרי גומי נפגעים במהלך החשיפה לנוזלים אלה, דבר שמשפיע על ביצועי אטם הגומי ועלול לגרום לכשל חלקי.

מדידה

שינויים במאפיינים נקבעים על ידי הפרמטרים הבאים:

 1. דגימות של גומי מגופר

 • נלקחו מיריעות סטנדרטיות
 • חוזק מתיחה, התארכות, קשיות, התנגדות לשבירה, חוזק מתפרץ
 • נלקחו מבד מצופה בגומי מגופר
 • חוזק קריעה וקישור/הדבקה
 • מוצרים מסחריים מוגמרים
 1. הנוזלים שבשימוש

 • אלה שיבואו במגע עם הדגימה בחיי שירות המוצר
 • נוזלים שמשמשים באריזה או משלוח הדגימה
 • שמני ATM ו-IRM סטנדרטיים
 1. מתקן

 • נוזלים לא נדיפים: צינור זכוכית עם חרוזי זכוכית משמש כבלם ולהפרדה בין דגימות
 • נוזלים נדיפים: צינור עם פקק הדוק ומעבה רפלוקס, מתאים לטמפרטורות הרצויות
 • תנורים: תנורים מתאימים המאפשרים לתלות את הצינורות עם חימום וסחרור של אוויר מבוקר טמפרטורה

חישובים

השינוי במאפיינים מחושב כאחוזים לפי המשוואות המתאימות כמתואר ב-ASTM D471.

תוצאות/דיווח

דוחות יכללו בדרך כלל את הפרטים הבאים:

 1. תיאור הדגימה ומקורה
 2. תאריך וטמפרטורה של חדר הבדיקה
 3. משך זמן, טמפרטורה ותאריך הגיפור של הדגימות הנבדקות
 4. תאריכי פרקי הזמן השונים של החשיפה
 5. נוזל טבילה שבו נעשה שימוש
 6. טמפרטורת החשיפה
 7. פרק זמן החשיפה
 8. כל הנתונים שנצפו ונרשמו כולל סוג המאפיינים המדווחים
 9. הצהרה ביחס למצב הדגימות החשופות בבדיקה חזותית וידנית
 10. שיטת הבדיקה ששימשה לקביעת קשיות
 11. סטיות כלשהן משיטות בדיקה סטנדרטיות
טכנו עד - הכתובת שלך למוצרי גומי לאטימה
פנה אלינו

תישארו מחוברים

הצטרף לבלוג ולניוזלטר שלנו

  קראתי ואני מסכים לטכנועדמדיניות הפרטיות

  מזל טוב, אתה מחובר
  בדוק את הדוא"ל שלך כדי לאשר את המנוי שלך

  פססט .. היי!
  ניתן לחפש מוצרים כאן